Utlämnande av personuppgifter

Hoppiloo AB delar inte ut några personuppgifter kunden lämnat till oss till tredje part såvida kunden inte uttryckligen gett sitt samtycke till detta.

Vad som avses med personuppgifter
Personuppgifter så som: namn, e-postadress, adress, telefonnummer, information om varor eller tjänster ni köpt såväl som uppgifter som ert besök på vår site, så som ip-adress, webläsarversion, operativsystem, webadress som dirigerade er till vår site, datum och tidpunkt etc

Anti-SPAM policy
Hoppiloo AB medverkar ej till att skicka sk SPAM. Som kund till oss kan ni få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation ni initierat samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation. Epostutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till våran verksamhet förekommer ej. Sker automatiskt utskick kan kunden avregistrera sig från dessa enkelt från en länk i e-postmeddelandet. Detta kan ske utan att kunden måste göra en inloggning eller liknande.