Hantering av personuppgifter

Hoppiloo AB delar inte ut några personuppgifter som kund lämnat till oss till tredje part såvida kunden inte uttryckligen gett sitt samtycke till detta. Hoppiloo AB sparar bara de personuppgifter som är nödvändiga för att vi skall kunna ha en så bra och smidig kundrelation som möjligt.  


Vad som avses med personuppgifter

Personuppgifter så som: namn, e-postadress, adress, telefonnummer, födelsedatum, information om varor eller tjänster kunden köpt, uppgifter rörande kundens besök på vår site så som ip-adress, webläsarversion, operativsystem, webadress som dirigerade kunden till vår site, datum och tidpunkt etc


Anti-SPAM policy

Hoppiloo AB medverkar ej till att skicka sk SPAM. Som kund till oss kan ni få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation ni initierat samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation. E-postutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer ej. Sker automatiskt utskick kan kunden avregistrera sig från dessa enkelt via en länk i e-postmeddelandet. Detta kan ske utan att kunden måste göra en inloggning eller liknande.